Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem

Nowe 36
99-340 Krośniewice
_________________________________________________________

 

tel/fax: 024 2523178
e-mail: szkolanowe@neostrada.pl

____________________________________

 

                NIP: 775-11-82-063  REGON: 001115120
_________________________________________________________

        Konto bankowe: 34 90230006 0000 3447 2000 0010

_________________________________________________________


Rozkład jazdy autobusów szkolnych  >>> pobierz plik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Grażyna Sochacka

wytworzył: Aleksadra Antoniewicz

wprowadził: administrator

data: 30-08-2013

data: 30-08-2013

data: 30-08-2013Rejestr zmian strony